Author archives

Fyzikum – prostor pro sdílení mezi učiteli fyziky

Výuka fyziky na základních a středních školách je poměrně dobře definována a učitelé řeší podobné úkoly a čelí podobným výzvám. Logicky z toho plyne, že je důležité a žádoucí vzájemně mezi učiteli sdílet příklady dobré praxe, pracovní postupy, výukové materiály a podobně. V tomto směru již působí projekty jako například skvělý Elixír do škol, postavený …

Měření povrchového napětí pouze pomocí injekční stříkačky

Kvantitativní měření povrchového napětí vody a jiných kapalin kapkovou metodou s nejjednoduššími pomůckami, které kupodivu vychází docela dobře. Pro SŠ 25-90 min podle zvoleného rozsahu, lze s celou třídou. Pomůcky: pro každou skupinu injekční stříkačka s objemem mezi 2-20 ml (koupíme v lékárně, menší objem – přesnější měření), pravítko, jakákoli nádobka s vodou. Dále volitelně …

Laborka Kmitání kyvadla, měření g, fitování dat (Phyphox, Desmos)

Studenti budou měřit, jak závisí perioda T kmitání kyvadla na délce kyvadla. Poté se pokusí najít, jak tuto závislost vyjádřit matematicky. Zkusí touto závislostí nafitovat data. Následně vyvodí velikost gravitačního zrychlení. Pro SŠ, 60-90 min, vhodné spíš do semináře. Pomůcky: provázek nastříhaný na kusy asi 120 cm dlouhé; zip sáčky pro umístění mobilu; mobilní telefon …

Online učebnice Molekulová fyzika a termika

Byla spuštěna testovací verze online učebnice Molekulová fyzika a termika pro střední školy a gymnázia. Dozvíte se zde o tématech jako teplo, teplota, tepelná kapacita, molární veličiny, stavová rovnice ideálního plynu, tepelné stroje, deformace pevných látek, krystaly, povrchové napětí kapalin, teplotní roztažnost, skupenské změny a mnoho dalšího. Učebnice je určena spíše těm studentům, kteří o …

Goniometrické funkce očima středoškolské fyziky

Zde je ke stažení moje závěrečná práce doplňujícího studia didaktiky matematiky. Práce se snaží vyložit téma goniometrických funkcí se zřetelem na fyzikální motivace a aplikace. Goniometrické funkce jsou pravděpodobně nejsilnějším styčným bodem středoškolské matematiky a fyziky, vyžadující zapojení obou předmětů. Cílem je překlenout propast mezi formální matematickou výukovu a fyzikálními aplikacemi. Práce také experimentuje s …

Středoškolské úlohy na pomezí fyziky, chemie, biologie a medicíny

Zde je ke stažení moje závěrečná práce doplňujícího studia didaktiky fyziky, jejímž cílem je propojit přírodovědné předměty zejména pomocí mezioborových výpočetních úloh s praktickým dopadem. Práce obsahuje čtyři hlavní kapitoly: Každá část začíná studijním textem a navazují úlohy, ke kterým je na konci sepsáno řešení.

Superkritický CO2 – hit nebo kec? A jak souvisí a aerogelem?

Kritický stav – každý ho někdy zažil – při ranním vstávání či při písemce. Není to nic pozitivního. Naopak jaderný reaktor v kritickém stavu je žádoucí. Co když je ale něco nadkritické? Co třeba nadkritický oxid uhličitý? Nejdříve vysvětleme, co jsou to kritické podmínky pro kapalinu. Pokud bychom například v neprodyšně uzavřené tlakové nádobě zahřívali …