Goniometrické funkce očima středoškolské fyziky

Zde je ke stažení moje závěrečná práce doplňujícího studia didaktiky matematiky. Práce se snaží vyložit téma goniometrických funkcí se zřetelem na fyzikální motivace a aplikace. Goniometrické funkce jsou pravděpodobně nejsilnějším styčným bodem středoškolské matematiky a fyziky, vyžadující zapojení obou předmětů. Cílem je překlenout propast mezi formální matematickou výukovu a fyzikálními aplikacemi. Práce také experimentuje s beletristickým prvkem ve formě vypravěčů Dory a Karla.

Leave a Reply