Category «Fyzika obecně»

Fyzikum – prostor pro sdílení mezi učiteli fyziky

Výuka fyziky na základních a středních školách je poměrně dobře definována a učitelé řeší podobné úkoly a čelí podobným výzvám. Logicky z toho plyne, že je důležité a žádoucí vzájemně mezi učiteli sdílet příklady dobré praxe, pracovní postupy, výukové materiály a podobně. V tomto směru již působí projekty jako například skvělý Elixír do škol, postavený …

Goniometrické funkce očima středoškolské fyziky

Zde je ke stažení moje závěrečná práce doplňujícího studia didaktiky matematiky. Práce se snaží vyložit téma goniometrických funkcí se zřetelem na fyzikální motivace a aplikace. Goniometrické funkce jsou pravděpodobně nejsilnějším styčným bodem středoškolské matematiky a fyziky, vyžadující zapojení obou předmětů. Cílem je překlenout propast mezi formální matematickou výukovu a fyzikálními aplikacemi. Práce také experimentuje s …

Středoškolské úlohy na pomezí fyziky, chemie, biologie a medicíny

Zde je ke stažení moje závěrečná práce doplňujícího studia didaktiky fyziky, jejímž cílem je propojit přírodovědné předměty zejména pomocí mezioborových výpočetních úloh s praktickým dopadem. Práce obsahuje čtyři hlavní kapitoly: Každá část začíná studijním textem a navazují úlohy, ke kterým je na konci sepsáno řešení.