Fyzikum – prostor pro sdílení mezi učiteli fyziky

Výuka fyziky na základních a středních školách je poměrně dobře definována a učitelé řeší podobné úkoly a čelí podobným výzvám. Logicky z toho plyne, že je důležité a žádoucí vzájemně mezi učiteli sdílet příklady dobré praxe, pracovní postupy, výukové materiály a podobně. V tomto směru již působí projekty jako například skvělý Elixír do škol, postavený na osobním setkávání. To však pro řadu z nás může být obtížné, vzhledem k dojíždění či rodinným a pracovním povinostem. Ke sdílení výukových materiálů dlouhodobě slouží portál rvp.cz (či dum.rvp.cz). Materiálů do fyziky je tam však z nějakého důvodu jen velmi málo a nepřibývají. Řada učitelů má vlastní pěkné weby, kde sdílí své materiály, avšak zdroje jsou pak roztříštěné a ne každý učitel má čas na udržování vlastního webu. Vyvstává tak potřeba jednotného online prostoru pro svobodné sdílení mezi učiteli, a právě toto je cílem webu fyzikum.cz/clanky.

Web umožňuje zakládat uživatele, kteří mohou přispívat svými články, například popisem experimentu, podrobným plánem vyučovací hodiny, sadou řešených příkladů či podobně. Důležité je, že tyto příspěvky je možné tematicky třídit a uživatel webu si poté například může snadno zobrazit články k tématu, které bude příští týden učit.

Má smysl vytvářet takový společný učitelský prostor? Mohl by vám být užitečný? Měli byste chuť se sami podělit o příklady vaší dobré praxe?

Pokud byste měli zájem zkusit tuto cestu a stát se přispěvatelem, napište prosím email na adresu fyzikari.sobe zavináč gmail.com, ve kterém bude uvedeno vaše jméno, škola kde učíte a návrh, o čem by byl váš první příspěvěk/článek.

Web je založen na systému WordPress. Způsob vytváření článků je představen zde ve videu. Články nemají žádnou přesně danou požadovanou strukturu, ovšem měly by být přehledné a první odstavec by měl obsahovat nejdůležitější informace, aby se uživatel podle textu v náhledu článku mohl co nejsnadněji rozhodnout, zda ho článek zajímá, či nikoli. Články by také měly být původní a ctít autorské právo. Uplatnění ve výuce by mělo být co nejpřímočařejší. Ideální je vkládat např. článek, který přímo popisuje nějakou aktivitu ve vyučovací hodinu, kterou jste reálně provedli. Na existující články se můžete podívat zde: fyzikum.cz/clanky.

(Mějte prosím na paměti, že zatím je potřeba web vnímat jako prototyp, který se snaží najít správnou cestu.)

Leave a Reply