Středoškolské úlohy na pomezí fyziky, chemie, biologie a medicíny

Zde je ke stažení moje závěrečná práce doplňujícího studia didaktiky fyziky, jejímž cílem je propojit přírodovědné předměty zejména pomocí mezioborových výpočetních úloh s praktickým dopadem. Práce obsahuje čtyři hlavní kapitoly:

  • Různé formy energie
  • Energetika lidského těla
  • Energie ze slunce
  • Fotosyntéza

Každá část začíná studijním textem a navazují úlohy, ke kterým je na konci sepsáno řešení.

Leave a Reply