Tag «Studijní text»

Laboratorní práce: Osahat si rotaci tuhého tělesa

(45min, 1ročník SŠ, potřeby: jízdní kolo, 3x otočná podložka/točící se židle, 2x kolečka od kočárku s otočnou osičkou, 3x káča, kamínky, lepicí páska) Po jedné hodině, kdy byla vyložena teorie rotace tuhého tělesa jsme šli ven experimentovat. Cílem nebylo něco změřit nebo spočítat, ale zažít wow efekt a “sáhnout si na rotaci”. Nepřestává mě fascinovat, …

Goniometrické funkce očima středoškolské fyziky

Zde je ke stažení moje závěrečná práce doplňujícího studia didaktiky matematiky. Práce se snaží vyložit téma goniometrických funkcí se zřetelem na fyzikální motivace a aplikace. Goniometrické funkce jsou pravděpodobně nejsilnějším styčným bodem středoškolské matematiky a fyziky, vyžadující zapojení obou předmětů. Cílem je překlenout propast mezi formální matematickou výukovu a fyzikálními aplikacemi. Práce také experimentuje s …

Středoškolské úlohy na pomezí fyziky, chemie, biologie a medicíny

Zde je ke stažení moje závěrečná práce doplňujícího studia didaktiky fyziky, jejímž cílem je propojit přírodovědné předměty zejména pomocí mezioborových výpočetních úloh s praktickým dopadem. Práce obsahuje čtyři hlavní kapitoly: Každá část začíná studijním textem a navazují úlohy, ke kterým je na konci sepsáno řešení.

Superkritický CO2 – hit nebo kec? A jak souvisí a aerogelem?

Kritický stav – každý ho někdy zažil – při ranním vstávání či při písemce. Není to nic pozitivního. Naopak jaderný reaktor v kritickém stavu je žádoucí. Co když je ale něco nadkritické? Co třeba nadkritický oxid uhličitý? Nejdříve vysvětleme, co jsou to kritické podmínky pro kapalinu. Pokud bychom například v neprodyšně uzavřené tlakové nádobě zahřívali …