Category «Změny skupenství»

Meteorologie: Mlha v lahvi a pantomima

První hodina na téma meteorologie, tercie (8tř) 45min Evokace pomocí oblíbené matfyzácké hry šarády (15min): rozdělila jsem třídu na dva týmy (v půlených labkách), v každém týmu bylo cca 7 lidí. Z každého týmu ke mě přišel dobrovolník a tomu jsem pošeptala jeden meteorologický prvek (např. atmosferický tlak). Třídě jsem pak oznámila vzor, který odpovídá …

Online učebnice Molekulová fyzika a termika

Byla spuštěna testovací verze online učebnice Molekulová fyzika a termika pro střední školy a gymnázia. Dozvíte se zde o tématech jako teplo, teplota, tepelná kapacita, molární veličiny, stavová rovnice ideálního plynu, tepelné stroje, deformace pevných látek, krystaly, povrchové napětí kapalin, teplotní roztažnost, skupenské změny a mnoho dalšího. Učebnice je určena spíše těm studentům, kteří o …

Superkritický CO2 – hit nebo kec? A jak souvisí a aerogelem?

Kritický stav – každý ho někdy zažil – při ranním vstávání či při písemce. Není to nic pozitivního. Naopak jaderný reaktor v kritickém stavu je žádoucí. Co když je ale něco nadkritické? Co třeba nadkritický oxid uhličitý? Nejdříve vysvětleme, co jsou to kritické podmínky pro kapalinu. Pokud bychom například v neprodyšně uzavřené tlakové nádobě zahřívali …