Online učebnice Molekulová fyzika a termika

Byla spuštěna testovací verze online učebnice Molekulová fyzika a termika pro střední školy a gymnázia. Dozvíte se zde o tématech jako teplo, teplota, tepelná kapacita, molární veličiny, stavová rovnice ideálního plynu, tepelné stroje, deformace pevných látek, krystaly, povrchové napětí kapalin, teplotní roztažnost, skupenské změny a mnoho dalšího.

Učebnice je určena spíše těm studentům, kteří o tématu již něco slyšeli a chtějí své znalosti osvěžit nebo prohloubit. Pokud jste ale šikovní, tak ji můžete použít i jako první seznámení s tématem.

Leave a Reply