Meteorologie: Mlha v lahvi a pantomima

První hodina na téma meteorologie, tercie (8tř) 45min

Evokace pomocí oblíbené matfyzácké hry šarády (15min): rozdělila jsem třídu na dva týmy (v půlených labkách), v každém týmu bylo cca 7 lidí. Z každého týmu ke mě přišel dobrovolník a tomu jsem pošeptala jeden meteorologický prvek (např. atmosferický tlak). Třídě jsem pak oznámila vzor, který odpovídá zadanému slovu slovními druhy (atmosferický tlak = přídavné jm. + podstatné jm., tedy vzor je třeba veselé prasátko). Oba dobrovolníci začali najednou svému týmu předvádět pantomimicky daný pojem. Na tabuli jsme psali všechny uhodnuté pojmy a který tým uhodl přesné znění pojmu dříve.

Meteorologické prvky, které jsme předváděli: Vlhkost vzduchu, směr větru, dešťové srážky, vzdušné proudění, teplota vzduchu, sluneční svit, vypařování vody, oblačnost, rychlost větru.

Studenti pak řekli, jaká věda se těmito pojmy zabývá, řekli jsme si, že se jim říká meteorologické prvky a pak jsme řešili, kde data o těchto veličinách získat a jak tato zařízení fungují: meteorologické stanice, satelit, radar. (15min)

Na závěr jsme si vyrobili mrak v láhvi (15min): Do zavařovačky jsme nalili horkou vodu a trochu s ní zamíchali, abychom podpořili vypařování. Vylili jsme většinu vody, aby zbylo jen 1cm na dně a prázdný prostor ve sklenici nad ní “vykouřili” doutnající špejlí. Pak jsme na sklenici položili víčko obráceně a na něj 3 kostky ledu. Ve sklenici vznikne krásná mlha, která se po otevření docela spektakulárně dere ven. Následně jsme řešili, proč horká voda (pojme velké množství vodní páry), proč vykuřování (dodáváme kondenzační jádra) a proč led (vzduch se nahoře ochladí, dosáhne rosného bodu, už tolik vlhkosti nepojme a voda se začne na kondenzačních jádrech srážet). Řekli jsme si, že mrak tvoří kapalná voda nebo ledové krystalky, nikoli vodní pára, která je průhledná.

Inspirace k pokusu – kapesní mlha od vida centra

Leave a Reply