Category «Mechanické kmitání»

Laborka Kmitání kyvadla, měření g, fitování dat (Phyphox, Desmos)

Studenti budou měřit, jak závisí perioda T kmitání kyvadla na délce kyvadla. Poté se pokusí najít, jak tuto závislost vyjádřit matematicky. Zkusí touto závislostí nafitovat data. Následně vyvodí velikost gravitačního zrychlení. Pro SŠ, 60-90 min, vhodné spíš do semináře. Pomůcky: provázek nastříhaný na kusy asi 120 cm dlouhé; zip sáčky pro umístění mobilu; mobilní telefon …