Elektrická energie a výkon elektrického proudu

Co znamená, když baterie mobilu má kapacitu 3000 mAh? Dokázala by tato baterie uvařit hrnek čaje? Můžete si doma do zásuvek zapojit deset rychlovarných konvic? Kolik stojí elektřina potřebná pro uvaření polévky? Je kilowatthodina jednotkou výkonu nebo energie? Co je nejteplejší objekt, se kterým se běžně setkáváme? Proč se pro přenos elektrické energie používá vysoké napětí? Pojďme na to!

DALL·E 3

Klíčová slova: napětí baterie, kapacita baterie, miliampérhodina (mAh), energie v baterii, výkon elektrického proudu, příkon spotřebiče, výpočet proudu z příkonu, kilowatthodina (kWh), tepelný výkon.

Zápis k videím

Výklad a cvičení

Videa jsou umístěna na youtube. Cvičení otevře webovou stránku s pracovním listem. Můžete si nechat zobrazit správné odpovědi (volba Answer Key – na PC nahoře, na mobilu dole > Others). Odpovědi se pak zobrazí dole na stránce. Odkaz quizizz je primárně pro učitele – s účtem na Quizizz můžete kvíz převzít a editovat.

Baterie a elektrická energie

Výkon elektrického proudu, kilowatthodina

Tepelný výkon a odpor

Celkové shrnutí

Domácí práce

elektrická energie doma: Word, pdf

Opravy chyb

plochá baterie je 3×1,5V=4,5V; kladný pól tužkové baterie je na výstupku;

Shrnutí a vztahy

  1. Ampérhodina a miliampérhodina (Ah, mAh): vyjadřuje velikost náboje obsaženého v baterii. Platí 1 Ah = 3600 C, 1 mAh = 3,6 C.
  2. Energie dodaná zdrojem do obvodu: $E = QU$. Odpovídá také práci, kterou vykonají elektrické síly při přenesení náboje $Q$ přes napěťový rozdíl $U$, tedy lze psát i $W = QU$.
  3. Výkon elektrického proudu, příkon spotřebiče: $P = UI$, kde $U$ je napětí mezi konci zkoumaného spotřebiče a $I$ protékající proud. Odvození: $P = W/t = QU/t = UI$.
  4. Tepelný výkon elektrického proudu: $P = RI^2 = U^2/R$, kde $U$ je napětí mezi konci zkoumaného spotřebiče, $I$ protékající proud a $R$ odpor spotřebiče. Odpovení spojením vztahů $P = UI$ a Ohmova zákona $I = U/R$.
  5. Kilowatthodina (kWh): je jednotkou energie, platí 1 kW$\cdot$h = 3,6 MJ.