Špagetová architektura / vůdčí role v týmu

2x45min (každý tým potřebuje 1/3 balíčku špaget a cca 13 marshmellounů, 1odpadkový pytel na úklid) Vyzkoušeno v laborkách s 2.ročníkem SŠ.

Most přes co největší propast mezi židlemi
  • 5min prezentace o rozhlednách a mostech (příhradová konstrukce, samonosný oblouk, zavětrování konstrukcí)
  • Rozdělení děcek do trojic. (třeba rozpočítáním, důležité je, aby nebyli tak, jako vždycky). Na každý úkol je 15 min. Každý úkol má svého stavbyvedoucího, který jediný může mluvit prvních 5min plnění úkolu, a tak je na něm, aby celý proces nějak nastartoval. Následujících 10min už mohou mluvit všichni.
  • Úkol 1 – 15min : postavte co nejvyšší věž
  • Úkol 2 – 20min: postavte co most přes co největší propast mezi dvěma židlemi (měří se vzdálenost mezi židlemi)
  • Úkol 3 – 15min: postavte šejkův palác s bazénem na střeše: 15cm vysokou budovu, která unese plnou pullitrovou lahev vody.
  • pokud chceme bodovat: u mostu a věže je pořadí jasné (nejvíce bodů má nejvyšší/nejdelší, pak se body snižují)) za šejkův palác jsem dala 3b těm, co úkol splnili, 0 těm, co nepostavili.
  • 10min režie mezi úkoly
  • 20min reflexe: (řekněte jedno slovo, které charakterizuje váš zážitek ze stavby. Co se technicky osvědčilo? Jak vám bylo ve vedení? Jak vám bylo, když jste byli v týmu a nemohli mluvit? Kde se v reálném životě ocitáte ve vedení/pod vedením? Jak má to vedení vypadat, aby vám pod ním bylo dobře?) – většinou rezonovaly věci jako: zábava, tým, “trojúhelníky”, komunikace je důležitá, je důležité, když vůdce naslouchá týmu…
  • Redukce na 45min – prezentace o konstrukcích, pouze jeden úkol (vež nebo most), času cca 20 – 25min, pokec o technické stránce věci.

Leave a Reply