Měření teploty

Laboratorní práce – zkoušeno s primou (6. třída) 45 min, potřeby pro každou skupinu: teploměr, svíčka, malá kádinka, kostka ledu.

Měření:

  • Nejdřív si do sešitu děcka připravily tabulku s časy 0-6 min po půlminutách a k tomu sloupeček na teplotu.
  • Pak první 3 min zahřívali 50 ml vody nad svíčkou a zaznamenávali teplotu každou půlminutu.
  • Pak přestali zahřívat a hodili do kádinky kostku ledu a opět zaznamenávali teplotu.
  • Nakreslili si graf teploty v závislosti na čase (popisky os, rozmyslet jak bude velký…).
  • Spočítat průměrnou teplotu vody v kádince a vyznačit ji do grafu, aby bylo vidět, že je “někde mezi nějnižší a nejvyšší teplotou”.

Tvorba vysvětlujícího plakátu: představte si, že se snažíte člověku, který žil celý život v džungli a nikdy neviděl teploměr, vysvětlit, jak teploměr funguje. Vysvětlete na A4 plakát alespoň 2 různé principy fungování teploměrů (inspiraci můžete najít v učebnici, tvorbě plakátů předcházely pokusy s bimetalem a roztažností kovů a kapalin)

Obrázky teploměrů: určit velikost nejmenšího dílku a kolik teploměr ukazuje

Opakování teploty: Rybí kůstka – nakreslete si rybí kostru se třemi páry žeber: ke třem žebrům napište otázky začínající Jak? Proč? Co? – inspirací vám může být shrnující text (viz níže) a vyměňte si rybičku se sousedem. Ke zbývajícím žebrům napište odpovědi na otázky a vzájemně si je zkontrolujte. Zde je např. použití reflektivní techniky “rybí kost” z OA dušní

Leave a Reply