Měření rychlosti zvuku smetákem a píšťalkou – laborka a další odkazy

Měření rychlosti zvuku smetákem a píšťalkou pro rozhodčí: Zlínský gahurův prospekt k tomu byl jako dělaný. Děcka zůstaly na jednom konci, já jsem se proběhla na 3 stanoviště: 300, 400 a 500 metrů daleko. Na každém stanovišti jsem 3x zvedla smeták obalený reflexní vestou a současně zapískala na píšťalku. Děcka na mobilech stopovaly časovou prodlevu. Na posledním stanovišti jsme měřili 10x. Takto získali 3 hodnoty rychlosti zvuku. Otázky součástí protokolu: (výsledky měření, které nám vycházely: 230 – 310 m/s)

  • kterou naměřenou hodnotu považuješ za nejpřesnější a proč?
  • Porovnej své hodnoty se skutečnou rychlostí zvuku (strýček google napoví)
  • Napiš 3 zdroje nepřesnosti v našem pokusu.
  • Navrhni pokus, jak rychlost zvuku změřit lépe
  • Když voják uslyší výstřel z pušky remington, která má úsťovou rychlost 700 m/s, má se začít bát, že ho kulka trefí?

Další nápady a odkazy

Leave a Reply