Elektrický proud v kovech, spojování rezistorů

Který materiál nejlépe vede elektrický proud? Má větší odpor tenký nebo tlustý drát? Kdy platí Ohmův zákon? Co je to supravodič? Má větší odpor sériové nebo paralelní spojení rezistorů? Jde spravedlivě rozdělit napětí? Půjde nastartovat motor z tužkové baterie?

Zpět na obsah učebnice

DALLE-3

Klíčová slova: elektrický proud, napětí, odpor vodiče, měrný elektrický odpor, Ohmův zákon, sériové a paralelní spojení rezistorů, reostat a potenciometr, dělič napětí, zatěžovací charakteristika zdroje, svorkové napětí, elektromotorické napětí, vnitřní odpor, Kirchhoffovy zákony.

Zápis k videím

Výklad a cvičení

Videa jsou umístěna na youtube i zde na serveru. Cvičení otevře webovou stránku s pracovním listem. Můžete si nechat zobrazit správné odpovědi (volba Answer Key – na PC nahoře, na mobilu dole > Others). Odpovědi se pak zobrazí dole na stránce. Odkaz quizizz je lepší pro zobrazení na mobilu. Také slouží pro učitele – s účtem na Quizizz můžete kvíz převzít a editovat.

Elektrický proud a odpor

Proveďte si Experiment – yt: Odpor studené a horké žárovky

Sériové spojení rezistorů

Postavte si nějaký obvod a měřte napětí a proud rezistory – experimentem ověřte své výpočty! Nebo si vyzkoušejte virtuální simulátor obvodů PhET.

Paralelní spojení rezistorů

Kombinované spojení rezistorů

Reostat a potenciometr

* Zatěžovací charakteristika zdroje, tvrdé a měkké zdroje

** Kirchhoffovy zákony

PDF zápis k videu, procvičte si užití Kirchhoffových zákonů na reseneulohy.

Opravy chyb

Zatím žádné chyby nebyly odhaleny.

Shrnutí a vztahy

  1. Elektrický proud: $I = \Delta Q/\Delta t$, tedy prošlý náboj průřezem vodiče děleno časem.
  2. Ohmův zákon: $I = U/R$, tedy proud vodičem je přímo úměrný napětí mezi jeho konci a nepřímo úměrný jeho odporu. Odtud plyne vztah např. vztah pro úbytek napětí na rezistoru: $U = RI$. Platí pro kovy, pokud se průchodem proudu příliš nezahřívají.
  3. Odpor vodiče: $R = \rho l/S$, kde $\rho$ je měrný elektrický odpor materiálu, $l$ délka vodiče a $S$ jeho plošný průřez. Odpor vodičů také obvykle roste se zvyšující se teplotou. Některé materiály – supravodiče – mohou mít při velmi nízkých teplotách i nulový odpor.
  4. Měrný elektrický odpor: $[\text{n}\Omega\cdot\text{m}]$: Stříbro: 16, Měď: 18, Zlato: 22, Hliník: 25, Železo: 86, Cín: 110, Rtuť: 940, grafit 13800
  5. Spojování rezistorů: sériově $R_s = R_1+R_2$, paralelně $1/R_p = 1/R_1 + 1/R_2$.
  6. Svorkové napětí zdroje: $U_s = U_e – IR_i$, kde $U_e$ je napětí nezatíženého zdroje, $I$ proud dodávaný zdrojem a $R_i$ jeho vnitřní odpor. Vztah říká, že čím větší proud bude odebírán, tím svorkové napětí klesá. U měkkých zdrojů klesá rychle.

K dalšímu studiu